گالری تصاویر ایمپلنتولوژی ایران

حضور آقای دکتر معیر در غرفه آزاد تجارت پارس به همراه آقای عباسی مدیر عامل شرکت آزاد تجارت پارس

حضور آقای دکتر معیر در غرفه آزاد تجارت پارس به همراه آقای عباسی مدیر عامل شرکت آزاد تجارت پارس

هیئت رئیسه ی کنگره ایمپلنتولوژی در غرفه آزاد تجارت پارس

هیئت رئیسه ی کنگره ایمپلنتولوژی در غرفه آزاد تجارت پارس

حضور دندانپزشکان در غرفه آزاد تجارت پارس

حضور دندانپزشکان در غرفه آزاد تجارت پارس

آزاد تجارت پارس،کارشناسان فروش،آستم،شیوا داوودی نیا،مونا سپهر،Azad Tejarat Pars،Osstem،Implant،Abutment

کارشناسان فروش، خانم ها سپهر و داوودی

حضور آقای دکتر هانی طباطبایی در غرفه ی آزاد تجارت پارس

حضور آقای دکتر هانی طباطبایی در غرفه ی آزاد تجارت پارس

حضور دندانپزشکان در غرفه آزاد تجارت پارس

حضور دندانپزشکان در غرفه آزاد تجارت پارس

حضور دندانپزشکان در غرفه آزاد تجارت پارس

حضور دندانپزشکان در غرفه آزاد تجارت پارس

آزاد تجارت پارس،مدیر عامل،علیرضا عباسی،دکتر عمیدی،آستم،متا،اسپیدنت،Azad Tejarat Pars،Meta BioMed،Osstem،Spident

حضور آقای دکتر عمیدی در غرفه آزاد تجارت پارس

نمایی از غرفه آزاد تجارت پارس

نمایی از غرفه آزاد تجارت پارس

نمایی از غرفه آزاد تجارت پارس

نمایی از غرفه آزاد تجارت پارس

حضور دندانپزشکان در غرفه آزاد تجارت پارس

حضور دندانپزشکان در غرفه آزاد تجارت پارس

حضور آقای مرداسی نماینده اهواز در غرفه آزاد تجارت پارس

حضور آقای مرداسی نماینده اهواز در غرفه آزاد تجارت پارس

local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد