گالری تصاویر کنگره ترمیمی و زیبایی

آزاد تجارت پارس،کنگره ترمیمی و زیبایی دندان،دندانپزشکی،هتل المپیک،تهران،Azad Tejarat Pars،Dentist

کنگره ترمیمی و زیبایی در هتل المپیک

نمایی از غرفه آزاد تجارت پارس در کنگره ترمیمی و زیبایی

نمایی از غرفه آزاد تجارت پارس در کنگره ترمیمی و زیبایی

کارشناس فروش - آقای نعیمی  در کنگره ترمیمی و زیبایی

کارشناس فروش - آقای نعیمی در کنگره ترمیمی و زیبایی

کارشناسان فروش آزاد تجارت پارس همراه آقای عباسی - مدیر عامل آزاد تجارت پارس در کنگره ترمیم و زیبایی

کارشناسان فروش آزاد تجارت پارس همراه آقای عباسی - مدیر عامل آزاد تجارت پارس در کنگره ترمیم و زیبایی

کارشناس فروش - سرکار خانم سپهر در حال توضیح دادن به دندانپزشکان محترم

کارشناس فروش - سرکار خانم سپهر در حال توضیح دادن به دندانپزشکان محترم

آزاد تجارت پارس،مدیر عامل،علیرضا عباسی،دندانپزشک،Azad Tejarat Pars،Dentist

جناب آقای مهندس عباسی - مدیر عامل آزاد تجارت پارس به همراه دندانپزشکان گرامی

سبد خرید شما بروزرسانی شد