گالری تصاویر جشن دورهمی نمایندگان شرکت آزاد تجارت پارس

مدیر عامل,علیرضا عباسی,سمیه رضیئی,علیرضا عباسي,علی رضا عباسی,آقای محمود شهریاری,ایمپلنت,اباتمنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,Abutment,Hiossenآزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,هتل استقلال

حضور جناب آقای علیرضا عباسی و سرکار خانم سمیه رضیئی و جناب آقای شهریاری در این جشن

مدیر عامل,علیرضا عباسی,علیرضا عباسي,علی رضا عباسی,ایمپلنت,اباتمنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,Abutment,Hiossenآزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,هتل استقلال

جناب آقای علیرضا عباسی به همراه نمایندگان

مدیر عامل,علیرضا عباسی,علیرضا عباسي,علی رضا عباسی,ایمپلنت,اباتمنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,Abutment,Hiossenآزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,هتل استقلال

جناب آقای علیرضا عباسی به همراه نمایندگان

مدیر عامل,علیرضا عباسی,علیرضا عباسي,علی رضا عباسی,ایمپلنت,اباتمنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,Abutment,Hiossenآزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,هتل استقلال

جناب آقای علیرضا عباسی به همراه نمایندگان

مدیر عامل,علیرضا عباسی,علیرضا عباسي,علی رضا عباسی,ایمپلنت,اباتمنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,Abutment,Hiossenآزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,هتل استقلال

جناب آقای علیرضا عباسی به همراه نمایندگان

مدیر عامل,علیرضا عباسی,علیرضا عباسي,علی رضا عباسی,ایمپلنت,اباتمنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,Abutment,Hiossenآزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,هتل استقلال

جناب آقای علیرضا عباسی در حال اعطای جوایز به نمایندگان

مدیر عامل,علیرضا عباسی,علیرضا عباسي,علی رضا عباسی,سمیه رضیئی,همکاران فروش,شیوا داوودی نیا,سمانه کوماسی,مریم کریم زاده,مصطفی روشنی,بیتا بهروان,فرناز نظیری پور,کتایون خانلری,خدمات پس از فروش,احسان کشاورزایمپلنت,اباتمنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,Abutment,Hiossenآزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,هتل استقلال

تیم شرکت آزاد تجارت پارس

مدیر عامل,علیرضا عباسی,علیرضا عباسي,علی رضا عباسی,ایمپلنت,اباتمنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,Abutment,Hiossenآزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,هتل استقلال

جناب آقای علیرضا عباسی مدیرعامل شرکت آزاد تجارت پارس

سبد خرید شما بروزرسانی شد