آماده سازی کانال

تمپ (کویت) تمپ
MD- Temp
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 250,000 ریال
پانسمان نوری موقت لایت کیور اینله و آنله
Temp.It

ناموجود

پانسمان نوری موقت لایت کیور فلو اینله و آنله
Temp.It Flow

ناموجود

آرسی پرپ
MD- ChelCream
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 890,000 ریال
محلول آرسی پرپ
MD Cleanser
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 800,000 ریال
آرسی پرپ - کرم پاک کننده
SoftPrep

ناموجود

آرسی پرپ
T EDTA Cream

به زودی

ام تی ای
MTA Cem

به زودی

هیدروکسید کلسیم + سولفات باریم
VioPaste

موجود

قیمت : 750,000 ریال
پانسمان نوری لایت کیور موقت فلو
NEXT Temp LC
کمپانی : متا | META

ناموجود

پانسمان نوری لایت کیور موقت
Next Temp HV
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 800,000 ریال

سیلر و ام تی ای

سیلر بیس رزینی روت کانال
ADseal
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 1,290,000 ریال
ویدیوها
تست روشک زیرکونیا در مقابل ضربه | Zirconia plated

تست روشک زیرکونیا در مقابل ضربه

مسواک زدن زبان | How to brush the tongue

مسواک زدن زبان

هیدروکسید کلسیم با سولفات باریم قابل انحلال در آب
MetaPaste
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 750,000 ریال
هیدروکسید کلسیم با ید غیر قابل انحلال در آب و دائم
MetaPex
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 750,000 ریال
مینرال تری اکسید اگریگیت سیلیکات
Ortho MTA

ناموجود

مینرال تری اکسید اگریگیت زیرکنیوم
Retro MTA

ناموجود

MTA کیت استارتر
Biofilling

موجود

قیمت : 18,500,000 ریال
کربیلد آپ
T Core

به زودی

سیلر بیس رزینی
Vioseal

ناموجود

سرنگ تزریق
Carrier

موجود

قیمت : 13,500,000 ریال

گوتا پرکا و کن کاغذی

گوتا پرکا 2 درصد(استاندارد)
GuttaPercha 2%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 110,000 ریال
کن کاغذی 2 درصد
Paper Point 2%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 90,000 ریال
گوتا پرکا 4 درصد
GuttaPercha
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 190,000 ریال
کن کاغذی 4 درصد
paper point
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 110,000 ریال
گوتا پرکا 6 درصد
GuttaPercha 6%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 190,000 ریال
گوتا پرکا 8 درصد
GuttaPercha 8%
کمپانی : متا | META

ناموجود

گوتا بار آبچوراتور متا
GuttaBar
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 700,000 ریال
کن کاغذی 6 درصد
Paper Point 6%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 110,000 ریال
گوتا پرکا 4 درصد اسپیدنت
Gutta Percha 4% Spident

موجود

قیمت : 210,000 ریال
گوتا پرکا 6 درصد اسپیدنت
Gutta Percha 6% Spident

موجود

قیمت : 210,000 ریال
گوتا پرکا پروتیپر
Gutta Protaper
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 190,000 ریال
کن کاغذی
Paper Point Protaper
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 140,000 ریال

ابزارهای اندو

ست کامل اندو
EMS-200
کمپانی : متا | META

ناموجود

spident,core .it,اسپیدنت,کربیلد آپ اسپیدنت,کامپوزیت نانو فلو,spident,esflow meta,dmbone,متا,پودر استوخان ساز meta,متا,پودر استخوان ساز,dm bone spident,es-flow,کامپوزیت نانو,اسپیدنت
سبد خرید شما بروزرسانی شد