سیمان

کیت سیمان رزینی دوال کیور
Metacem kit
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 3,450,000 ریال
تمپوباند اتومیکس متا
EASY NETC
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 990,000 ریال
تمپوباند با اوژنول- سیمان موقت
ES Temp Eugnol

موجود

قیمت : 990,000 ریال
تمپوباند بدون اژونول- سیمان موقت
NETC
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 850,000 ریال
سیمان رزینی دوال کیور
Metacem
کمپانی : متا | META

ناموجود

تمپوباند بدون اوژنول
ESTemp NE

ناموجود

سیمان موقت بدون اوژنول ایمپلنت
T Cem Implant

به زودی

سبد خرید شما بروزرسانی شد