اباتمنت

Angled Abutment Ziocera
Ziocera Angled Abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 6,250,000 ریال
Gold-cast abutment
Gold-cast abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,450,000 ریال
Straight Abutment Ziocera
Straight Abutment Ziocera
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,950,000 ریال
Locator abutment
Locator abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,950,000 ریال
Multi angled abutment
Multi angled abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,650,000 ریال
NP-cast abutment
NP-cast abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,150,000 ریال
Angled Abutment
Angled Abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,990,000 ریال
Transfer abutment
Transfer abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,650,000 ریال
Stud abutment
Stud abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,200,000 ریال
Quick temporary abutment
Quick temporary abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,190,000 ریال
Free form abutment
Free form abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,980,000 ریال
Temporary Abutment
Temporary Abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,950,000 ریال
Convertible abutment
Convertible abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,700,000 ریال
Ziocera abutment
Ziocera abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

Rigid abutment
Rigid abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

Multi abutment
Multi abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

سبد خرید شما بروزرسانی شد