مواد قالبگیری

مواد قالبگیری A سیلیکون ، آلژینات ، انواع واش و پوتی ، تری و کالاهای مرتبط را ببینید و همین الان سفارش دهید.

آلژینات

بزودی در این بخش انواع آلژینات و مواد ساخت قالبهای پروتز موجود در بازار ایران برای خرید شما دندانپزشک گرامی اراِئه می شود.

دندان مصنوعی

انواع دندانهای مصنوعی

پست و فایبر پست

بزودی در این بخش انواع پست و فایبر پست موجود در بازار ایران برای خرید شما دندانپزشک گرامی اراِئه می شود.

ابزارهای پروتز

بزودی در این بخش انواع پروتزهای دندانی موجود در بازار ایران برای خرید شما دندانپزشک گرامی اراِئه می شود.

کرون و بریج موقت

بزودی در این بخش انواع کرون و بریج موقت موجود در بازار ایران برای خرید شما دندانپزشک گرامی اراِئه می شود.
سبد خرید شما بروزرسانی شد