گالری تصاویر کنگره پروستودنتیست

کارکنان آزاد تجارت پارس در شانزدهمین کنگره پروستودنتیست

کارکنان آزاد تجارت پارس در شانزدهمین کنگره پروستودنتیست

حضور کارشناس فروش آقای شعبانی در غرفه آزاد تجارت پارس

حضور کارشناس فروش آقای شعبانی در غرفه آزاد تجارت پارس

حضور دندانپزشکان و مدیر عامل شرکت آزاد تجارت پارس آقای عباسی در غرفه

حضور دندانپزشکان و مدیر عامل شرکت آزاد تجارت پارس آقای عباسی در غرفه

حضور کارشناسان فروش و دندانپزشکان در غرفه آزاد تجارت پارس

حضور کارشناسان فروش و دندانپزشکان در غرفه آزاد تجارت پارس

آزاد تجارت پارس،مدیر عامل،علیرضا عباسی،دانپزشکی،کارشناسان فروش،کوروش شعبانی،Azad Tejarat Pars،Meta BioMed،Osstem،Spident،Dentist

حضور دندانپزشکان در غرفه آزاد تجارت پارس

آزاد تجارت پارس،مدیر عامل،علیرضا عباسی،کارشناسان فروش،مونا سپهر،خدمات پس از فروش،احسان کشاورز،دندانپزشک،Azad Tejarat Pars،Dentist

حضور دندانپزشکان در غرفه آزاد تجارت پارس

آزاد تجارت پارس،کارشناسان فروش،مریم کریم زاده،متا،اسپیدنت،Azad Tejarat Pars،Meta BioMed،Spident

کارشناس فروش خانم کریمزاده و دندانپزشکان در غرفه آزاد تجارت پارس

توضیحات کارشناس فروش خانم محلاتی به دندانپزشکان

توضیحات کارشناس فروش خانم محلاتی به دندانپزشکان

دکتر بنکدارچیان، جناب آقای عباسی و سرکار خانم رضیئی در غرفه آزاد تجارت پارس

دکتر بنکدارچیان، جناب آقای عباسی و سرکار خانم رضیئی در غرفه آزاد تجارت پارس

نمایش یونیت های آستم در غرفه آزاد تجارت پارس

نمایش یونیت های آستم در غرفه آزاد تجارت پارس

آزاد تجارت پارس،مدیر عامل،علیرضا عباسی،سایانگ،دندانپزشک،Azad Tejarat Pars،Saeyang Krafit،Dentist

حضور جناب آقای عباسی و دندانپزشکان محترم در غرفه آزاد تجارت پارس

حضور کارشناسان فروش و دندانپزشکان در غرفه آزاد تجارت پارس

حضور کارشناسان فروش و دندانپزشکان در غرفه آزاد تجارت پارس

کنگره پروستودنتیست با حضور جناب آقای دکتر جهانگیرنیا

کنگره پروستودنتیست با حضور جناب آقای دکتر جهانگیرنیا

local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد