گالری تصاویر کنگره عمومی

معرفی یونیت استم توسط کارشناس فروش

معرفی یونیت استم توسط کارشناس فروش

حضور دکتر فولادگر در غرفه آزاد تجارت پارس

حضور دکتر فولادگر در غرفه آزاد تجارت پارس

نمایی از یونیت آستم

نمایی از یونیت آستم

نمایی از غرفه آزاد تجارت پارس

نمایی از غرفه آزاد تجارت پارس

آزاد تجارت پارس،مدیر عامل،علیرضا عباسی،دندانپزشک،سایانگ،آستم،Azad Tejarat Pars،Saeyang Krafit،Osstem

حضور مدیر عامل آزاد تجارت پارس (جناب آقای مهندس عباسی) به همراه دندانپزشکان

آزاد تجارت پارس،کارشناسان فروش،مونا سپهر،کوروش شعبانی،کتایون خانلری،سایانگ،متا،آستم،اسپیدنت،دندانپزشک،Azad Tejarat Pars،Saeyang Krafit،Meta BioMed،Osstem،Spident

حضور کارشناسان فروش

حضور جناب آقای جیسون(مدیر فروش کمپانی آستم در خاورمیانه)

حضور جناب آقای جیسون(مدیر فروش کمپانی آستم در خاورمیانه)

جناب آقای عباسی همراه آقای دکتر کیانفر و اقای دکتر بستان پور و آقای کار بزرگ (نماینده شهر مشهد

جناب آقای عباسی همراه آقای دکتر کیانفر و اقای دکتر بستان پور و آقای کار بزرگ (نماینده شهر مشهد

تیم فروش آزاد تجارت پارس به همراه نماینده کمپانی آستم(آقای جیسون)

تیم فروش آزاد تجارت پارس به همراه نماینده کمپانی آستم(آقای جیسون)

جناب آقای دکتر بستان پور با کارشناسان فروش

جناب آقای دکتر بستان پور با کارشناسان فروش

حضور جناب آقای دکتر معیر و آقای سیدی (نماینده شهر مازندران)

حضور جناب آقای دکتر معیر و آقای سیدی (نماینده شهر مازندران)

local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد