گالری تصاویر سومین سمپوزیوم بین المللی انجمن اندودانتیستهای ایران

دکتر یو،کارگاه عملی،نمایشگاه دندانپزشکی،بایوام تی ای،BioMTA،آزاد تجارت پارس،Azad Tejarat Pars،دندانپزشکی،انجمن دندانپزشکی،انجمن اندودانتیست ها،سومین سمپوزیوم بین المللی،اصفهان پاییز 1396

آموزش MTA در غرفه آزاد تجارت پارس با حضور دکتر یو

دکتر یو،کره جنوبی،همکاران فروش،مصطفی روشنی،فرناز نظیری پور،بیتا بهروان،مدیر بازرگانی خارجی،نعیمه آسپار،نمایشگاه دندانپزشکی،بایوام تی ای،BioMTA،آزاد تجارت پارس،Azad Tejarat Pars،دندانپزشک،انجمن دندانپزشکی،انجمن اندودانتیست ها،سومین سمپوزیوم بین المللی،اصفهان پاییز 1396

کارشناسان فروش آزاد تجارت پارس به همراه دکتر یو در نمایشگاه اندودنتیک اصفهان

همکاران فروش،فرناز نظیری پور،نمایشگاه دندانپزشکی،بایوام تی ای،BioMTA،آزاد تجارت پارس،Azad Tejarat Pars،دندانپزشکی،انجمن اندودانتیست ها،سومین سمپوزیوم بین المللی،اصفهان پاییز 1396

نمایی از سالن نمایشگاه اندودنتیک

دکتر یو،نمایشگاه دندانپزشکی،بایوام تی ای،BioMTA،آزاد تجارت پارس،Azad Tejarat Pars،دندانپزشکی،دندانپزشک،انجمن دندانپزشکی،انجمن اندودانتیست ها،نمایشگاه اندودنتیک،سومین سمپوزیوم بین المللی،اصفهان پاییز 1396

حضور دکتر یو در نمایشگاه اندودنتیک اصفهان

مدیر عامل,علیرضا عباسی,علیرضا عباسي,دکتر یو,نمایشگاه دندانپزشکی,بایوام تی ای,BioMTA,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,انجمن دندانپزشکی,انجمن اندودانتیست ها,نمایشگاه اندودنتیک,کارآگاه آموزشی,MTA

دکتر یو در کارآگاه Handfon

دکتر یو،نمایشگاه دندانپزشکی،بایوام تی ای،BioMTA،آزاد تجارت پارس،Azad Tejarat Pars،دندانپزشکی،دندانپزشک،انجمن دندانپزشکی،انجمن اندودانتیست ها،نمایشگاه اندودنتیک،کارآگاه آموزشی،MTA،اصفهان،پاییز 1396

کارآگاه آموزشی MTA به همراه Handfon

مدیر عامل,علیرضا عباسی,علیرضا عباسي,دکتر یو,فرناز نظیری پور,نمایشگاه دندانپزشکی,بایوام تی ای,BioMTA,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,انجمن دندانپزشکی,انجمن اندودانتیست ها,نمایشگاه اندودنتیک,کارآگاه آموزشی,MTA

کارشناس فروش خانم نظیر پور در حال ارائه خدمات به دندانپزشکان محترم

local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد