ویدیوهای مرتبط

پودر استخوان ساز

طراحی با مش های تیتانیومی

مراحل جراحی با کیت Guide

به وسیله این قطعه استخوان بیمار به شکل پودر جهت استفاده در نواحی مورد نیاز فکی به کار می رود

به وسیله این قطعه استخوان بیمار به شکل پودر جهت استفاده در نواحی مورد نیاز فکی به کار می رود

local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد