ویدیوهای مرتبط

معرفی فیکسچرهای Pre-mount و نحوه استفاده از درایورهای مربوطه

بازکردن فیکسچر ایمپلنت

انواع سطح فیکسچر آستم و مراحل جذب استخوان به آن

نحوه صحیح باز کردن باکس فیکسچر

نحوه صحیح باز کردن باکس فیکسچر

کالاهای مرتبط

مشاهده نظرات

نظرات کاربران

شش ضربدر پنج برابر است با :
سبد خرید شما بروزرسانی شد