ویدیوهای مرتبط

به وسیله این قطعه استخوان بیمار به شکل پودر جهت استفاده در نواحی مورد نیاز فکی به کار می رود

کیت جراحی جهت استخوان های باریک

جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

پودر استخوان ساز

استفاده از پودر جهت تسریع فرآیند استخوان سازی در نواحی از فک، که مورد نیاز است انجام می پذیرد

کالاهای مرتبط

ثبت دیدگاه شما

سه ضربدر سه برابر است با :

مشاهده دیدگاه ها

سبد خرید شما بروزرسانی شد