ویدیوهای مرتبط

مراحل قالبگیری فیکسچر با Solid Abutment

جراحی زنده جایگذاری فیکسچر و استفاده از مش تیتانیومی

خارج کردن اباتمنت و مانت شکسته

قالبگیری به روش اباتمنت و فیکسچر

قالبگیری به روش اباتمنت و فیکسچر - در روش Abutment Level ابتدا اباتمنت را برای فیکسچر بسته و با استفاده از موقعیت اباتمنت نسبت به قالبگیری اقدام می نمائیم. در روش معمولی با استفاده از Impertion Coping قالبگیری انجام می شود

کالاهای مرتبط

مشاهده نظرات

نظرات کاربران

دو به اضافه پنج برابر است با :
سبد خرید شما بروزرسانی شد