ویدیوهای مرتبط

مراحل قالبگیری فیکسچر با Solid Abutment

جراحی زنده جایگذاری فیکسچر و استفاده از مش تیتانیومی

خارج کردن اباتمنت و مانت شکسته

قالبگیری به روش اباتمنت و فیکسچر

قالبگیری به روش اباتمنت و فیکسچر - در روش Abutment Level ابتدا اباتمنت را برای فیکسچر بسته و با استفاده از موقعیت اباتمنت نسبت به قالبگیری اقدام می نمائیم. در روش معمولی با استفاده از Impertion Coping قالبگیری انجام می شود

local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد