ویدیوهای مرتبط

مراحل جایگذاری ایمپلنت با استفاده از کیت Taper

انواع سطح فیکسچر آستم و مراحل جذب استخوان به آن

معرفی فیکسچرهای Pre-mount و نحوه استفاده از درایورهای مربوطه

جراحی با گاید کیت

جراحی با گاید کیت

کالاهای مرتبط

ثبت دیدگاه شما

نوزده به اضافه دو برابر است با :

مشاهده دیدگاه ها

سبد خرید شما بروزرسانی شد