ویدیوهای مرتبط

(راهنمای استفاده از کیت)Screw Removal - Using a holder

ScrewRemoval-Using an SR drill(راهنمای استفاده از کیت)

مراحل جایگذاری ایمپلنت با کیت 123 و استفاده از Smart Builder

Screw Removal - Using an SR tip (راهنمای استفاده از کیت)

Screw Removal - Using an SR tip(راهنمای استفاده از کیت)

مشاهده نظرات

نظرات کاربران

سه ضربدر سه برابر است با :
سبد خرید شما بروزرسانی شد