جدیدترین ویدیوهای آموزشی دندانپزشکی - صفحه 11

تغییرات اعمال شده بر دندان ها با ارتودنسی

تغییرات اعمال شده بر دندان ها با ارتودنسی

تغییرات دندان ها با ارتودنسی

تغییرات دندان ها با ارتودنسی

استفاده از نخ دندان هنگام ارتودنسی

استفاده از نخ دندان هنگام ارتودنسی

نحوه کامپوزیت کردن دندان ها

نحوه کامپوزیت کردن دندان ها

ترمیم دندان شکسته با کامپوزیت

ترمیم دندان شکسته با کامپوزیت

دندان های صاف و مرتب با ارتودنسی

دندان های صاف و مرتب با ارتودنسی

چگونه برس های ارتودنسی تعمیر می شوند؟

چگونه برس های ارتودنسی تعمیر می شوند؟

کامپوزیت دندان های بالا

کامپوزیت دندان در واقع ترکیب یک ماده ماتریکس رزینی می باشد که توسط ذراتی به نام فیلر در اشکال و اندازه های مختلف پر و محکم شده است.

کامپوزیت کردن دندان ها

کامپوزیت کردن دندان ها

پر کردن دندان با مواد همرنگ

پر کردن دندان با مواد همرنگ