جدیدترین ویدیوهای آموزشی دندانپزشکی - صفحه 12

نحوه کار کردن با کیت فیکسچر Removal

نحوه کار کردن با کیت فیکسچر Removal

اثرات بی حسی موضعی در دندانپزشکی و تکنیک تزریق آن

اثرات بی حسی موضعی در دندانپزشکی و تکنیک تزریق آن

انیمیشن استفاده از راهنمای جراحی روی کست

انیمیشن استفاده از راهنمای جراحی روی کست

آبچوریشن روی بلوک اندو

آبچوریشن روی بلوک اندو

پرزنت مراحل کار با caskit

پرزنت مراحل کار با caskit

نحوه کار کردن با کیت فیکسچر Removal(قسمت 2)

نحوه کار کردن با کیت فیکسچر Removal(قسمت 2)

جراحی زنده با کیت پارالل

جراحی زنده با کیت پارالل

مراحل کار با روتاری پروتیپر

مراحل کار با روتاری پروتیپر

تفاوت درایور کیت 123 و taper

تفاوت درایور کیت 123 و taper

ثبت لوکیشن مطب

ثبت لوکیشن مطب