جدیدترین ویدیوهای آموزشی دندانپزشکی - صفحه 14

پروسسور scan-x

پروسسور scan-x

پروتز با تکنیک F.I.R.S.T

پروتز با تکنیک F.I.R.S.T

یونیت دندانپزشکی

یونیت دندانپزشکی

درمان براکسیسم باNite Bite

براکسیسم (BRUK-siz-um) یا دندان قروچه بیماری است که در آن دندان ها را به هم می سابانید، به هم می فشارید یا گره می کنید.

جراحی با کمک CT

جراحی با کمک CT

معرفی جراحی با کیتCT

معرفی جراحی با کیت CT

Scan-X پروسسور(بخش 2)

Scan-X پروسسور(بخش 2)

ماده ضدعفونی کننده Purevace

ماده ضدعفونی کننده Purevace

هولدر سنسور Dentsply

هولدر سنسور Dentsply

تهیه گرافی با XCp

تهیه گرافی با XCp