جدیدترین ویدیوهای آموزشی دندانپزشکی - صفحه 16

مروری بر دندانپزشکی

مروری بر دندانپزشکی (رادیوگرافی-مواد مصرفی-درمان ها)

مواد مصرفی دندانپزشکی

مواد مصرفی دندانپزشکی

آشنایی با تنظیم چارت بیمار

آشنایی با تنظیم چارت بیمار

معرفی اسید اچ و کاربرد آن

معرفی اسید اچ و کاربرد آن

انجام روت کانال با دستگاه EMS-200

انجام روت کانال با دستگاه EMS-200

مواد و تجهیزات مصرفی در دندانپزشکی

مواد و تجهیزات مصرفی در دندانپزشکی

دستیار دندانپزشک

دستیار دندانپزشک

کنترل عفونت و اورژانس های مطب

کنترل عفونت و اورژانس های مطب

مقایسه پودرهای استخوان ساز کمپانی Meta Biomed

مقایسه پودرهای استخوان ساز کمپانی Meta Biomed

معرفی لوپ چشمی-بخش 1

معرفی لوپ چشمی- بخش 1