جدیدترین ویدیوهای آموزشی دندانپزشکی - صفحه 2

مراحل جایگذاری ایمپلنت با استفاده از کیت Taper

از این کیت به جهت داشتن دریل های قطر 2.2 و 3 و دریل های Taper شکل امکان جراحی راحت تر با قطر فیکسچر متنوع را امکانپذیر می سازد

استفاده از پانسمان نوری در دندانپزشکی

استفاده از پانسمان نوری در دندانپزشکی

عصب کشی دندان و استفاده از فایل

عصب کشی دندان و استفاده از فایل

سیستم آبچوراتور

سیستم آبچوراتور

جراحی سینوس لیفت Close با استفاده از Cas Kit (به روش FreshSocket)

جراحی سینوس لیفت Close با استفاده از Cas Kit (به روش FreshSocket)

معرفی فیکسچرهای Pre-mount و نحوه استفاده از درایورهای مربوطه

معرفی فیکسچرهای Pre-mount و نحوه استفاده از درایورهای مربوطه

نحوه استفاده از سیستم آبچوراتور

نحوه استفاده از سیستم آبچوراتور

نحوه پر کردن(اندو) دندان

نحوه پر کردن(اندو) دندان

جراحی زنده ایمپلنت با کاربرد مش تیانیومی

جراحی زنده ایمپلنت با کاربرد مش تیانیومی

جراحی زنده جایگذاری فیکسچر و استفاده از مش تیتانیومی

جراحی زنده جایگذاری فیکسچر و استفاده از مش تیتانیومی