جدیدترین ویدیوهای آموزشی دندانپزشکی - صفحه 4

نحوه صحیح باز کردن باکس فیکسچر

نحوه صحیح باز کردن باکس فیکسچر

ترمیم کردن دندان هنگام پوسیدگی

کاربرد بیس و لاینر و یا همان کف بندی مناسب ترمیم ها بستگی به عوامل متعددی مانند وسعت و عمق پوسیدگی؛ وضعیت پالپی با توجه به علائم کلینیکی و نوع ماده ترمیمی انتخاب شده دارد.

عصب کشی و استفاده از گوتا

عصب کشی و استفاده از گوتا

Ortho MTA (فیلم درمان کانال)

Ortho MTA (فیلم درمان کانال)

مراحل قالبگیری فیکسچر با Solid Abutment

مراحل قالبگیری فیکسچر با Solid Abutment

معرفی فیکسچر CA

سطح سوپرهیدروفیلیک و اکتیو شدهه با یون های کلسیم

روش انتخاب بهترین فیکسچر درجراحی تمام نواحی فکی

روش انتخاب بهترین فیکسچر درجراحی تمام نواحی فکی

تبلیغ محصولات کمپانی اسپیدنت

روش کارگزاری کوربیلدآپ در دندانپزشکی Core-It Spident

Ortho MTA (انیمیشن درمان کانال)

Ortho MTA (انیمیشن درمان کانال)

مراحل جایگذاری مینی ایمپلنت ها

مراحل جایگذاری مینی ایمپلنت ها