جدیدترین ویدیوهای آموزشی دندانپزشکی - صفحه 6

روش کار با دستگاه Genesis

روش کار با دستگاه Genesis

انواع سطح فیکسچر آستم و مراحل جذب استخوان به آن

انواع سطح فیکسچر اوستم | Osstem و مراحل جذب استخوان به آن

به وسیله این قطعه استخوان بیمار به شکل پودر جهت استفاده در نواحی مورد نیاز فکی به کار می رود

به وسیله این قطعه استخوان بیمار به شکل پودر جهت استفاده در نواحی مورد نیاز فکی به کار می رود

کیت سینوس لیفت به روش باز

کیت سینوس لیفت به روش باز

جراحی زنده

جراحی زنده

درمان پالپ کپینگ و پالپوتومیس با استفاده از ام تی ای زیرکنیوم

درمان پالپ کپینگ و پالپوتومیس با استفاده از ام تی ای زیرکنیوم

انیمیشن کارگزاری ایمپلنت به همراه GBR و Bone Graft

انیمیشن کارگزاری ایمپلنت به همراه GBR و Bone Graft

کیت سینوس لیفت به روش بسته

کیت سینوس لیفت به روش بسته

تست Dome Drill بر روی تخم مرغ

تست Dome Drill بر روی تخم مرغ

EssetKit

bone expender for narrow ridge