جدیدترین ویدیوهای آموزشی دندانپزشکی - صفحه 9

دستگاه آبچوراتور (EQ-V) در دندانپزشکی

دستگاه آبچوراتور (EQ-V) در دندانپزشکی

Screw Removal - Using an SR tip (راهنمای استفاده از کیت)

Screw Removal - Using an SR tip(راهنمای استفاده از کیت)

راهنمای استفاده از کیت 122

راهنمای استفاده از کیت 122

مراحل ساخت روکش زیرکونیا

مراحل ساخت روکش زیرکونیا

جایگذاری روکش زیرکونیا

جایگذاری روکش زیرکونیا

ScrewRemoval-Using an SR drill(راهنمای استفاده از کیت)

ScrewRemoval-UsinganSRdrill

(راهنمای استفاده از کیت)Screw Removal - Using a holder

(راهنمای استفاده از کیت)Screw Removal - Using a holder

روکش زیرکونیا

روکش‎های زیرکونیا بر روی بدن شخص تاثیر نامطلوب ندارد و سبب ایجاد حساسیت‎های دندانی و آلرژی نمی‎شود.

تست روشک زیرکونیا در مقابل ضربه

تست روشک زیرکونیا در مقابل ضربه

نتایج استفاده از روکش زیرکونیا

نتایج استفاده از روکش زیرکونیا