اندو

آموزش استفاده از دستگاه اپکس توسط دکتر نظری مقدم

دستگاه اپکس لوکیتور یکی از دقیق ترین وپیشرفته ترین اپکس یابهای دنیاست که با توجه به دقت و کارایی در تعیین نقطه اپکس در تمامی شرایط خشک و مرطوب کانال همواره مورد رضایت و توصیه متخصصین برتر اندو می باشد.

نحوه استفاده از دستگاه اپکس

نحوه استفاده از دستگاه اپکس لوکیتور

نحوه استفاده از سیستم آبچوراتور

نحوه استفاده از سیستم آبچوراتور

نحوه پر کردن(اندو) دندان

نحوه پر کردن(اندو) دندان

اندودانتیک

اندو کردن دندان

معرفی و کاربرد دستگاه آبچوراتور

سیستم پیشرفته تزریق گرم گوتا پرکا (دستگاه آبچوراتور)امکان پرکردن سه بعدی کامل را با سریعترین و با کیفیت ترین روش فراهم می کند.

استفاده از پانسمان نوری در دندانپزشکی

استفاده از پانسمان نوری در دندانپزشکی

عصب کشی دندان و استفاده از فایل

عصب کشی دندان و استفاده از فایل

سیستم آبچوراتور

سیستم آبچوراتور

اندوتراپی

عصب کشی(اندو) دندان سه کاناله