مقالات و کتابهای ایمپلنت

Title Paper : Abutment screw loosening in single-implant restorations: a systematic review

Publish : 2017
Language : English
Pages : 3

---

Download

Title Paper : Clinical complications in fixed prosthodontics

Publish : 2003
Language : English
Pages : 11

---

Download

Title Paper : Does excessive occlusal load affect osseointegration? An experimental study in the dog

Publish : 2004
Language : English
Pages : 10

---

Download

Title Paper : Influence of forces on peri-implant bone

Publish : 2006
Language : English
Pages : 11

---

Download

Title Paper : Although Limited Evidence Suggests Patient Perceptions and Expectations for Dental Implants Are Realistic, Many Misconceptions Remain

Publish : 2017
Language : English
Pages : 3

Although Limited Evidence Suggests Patient Perceptions and Expectations for Dental Implants Are Realistic, Many Misconceptions Remain

Download

Title Paper : Case Selection is Critical for Successful Outcomes Following Immediate Implant Placement in the Esthetic Zone

Publish : 2017
Language : English
Pages : 4

Case Selection is Critical for Successful Outcomes Following Immediate Implant Placement in the Esthetic Zone

Download

Title Paper : Immediate implant placement into posterior sockets with or without buccal bone dehiscence defects: A retrospective cohort study

Publish : 2017
Language : English
Pages : 6

Immediate implant placement into posterior sockets with or without buccal bone dehiscence defects: A retrospective cohort study

Download

عنوان مقاله : روش های بارگذاری در ایمپلنت های دندانی

سال انتشار : 1356
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 32
دانلود مقاله

عنوان مقاله : مروری بر تغییرات سطوح ایمپلنت های دندانی

سال انتشار : 1389
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 11
دانلود مقاله

عنوان مقاله : مقایسه بیومکانیکی ایمپلنت دندانی تیتانیوم خالص با زیرکونیوم

سال انتشار : 1394
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 10
دانلود مقاله

عنوان مقاله : بارگذاری فوری در ایمپلنت های دندانی

سال انتشار : 1389
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 10
دانلود مقاله

Title Paper : A Dentist,A Dentist’s Guide tos Guide to ImplantologyImplantology

Publish : 2012
Language : English
Pages : 42

Whilst implant treatment could often be a convenient alternative to conventional treatment options, in certain cases, it is the treatment of first choice for the rehabilitation of severe functional, anatomical or aesthetic problems arising from tooth loss. This is probably most striking in the treatment of the severely atrophic mandible.

Download

عنوان مقاله : ایمپلنت های دندان

سال انتشار : 1395
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 2
دانلود مقاله

Title Paper : Corrosion Aspect of Dental Implants—An Overview and Literature Review

Publish : 2014
Language : English
Pages : 5

استفاده از فلزات و آلیاژها در دندانپزشکی ترمیمی و ایمپلنت به قرن ها باز می گردد. تیتانیوم (Ti) به دلیل خواص مکانیکی بسیار عالی و بیولوژیک خاصش برای ایمپلنت های پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. سازگاری خوب تیتانیوم با لایه اکسید نازک تشکیل شده در سطح تیتانیوم مرتبط است

Download

عنوان مقاله : مطالعات علمی روی فیکسچر BA

سال انتشار : 1397
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 2
دانلود مقاله
سبد خرید شما بروزرسانی شد