local_grocery_store

آرسی پرپ

کد کالا
2HDT EDTA Cream
کمپانی
ساخت
کره جنوبی
بسته بندی
1
وضعیت
به زودی
توضیحات :
حذف مواد معدنی با شلاته کردن فیلینگ آسان با عمل ایجاد تمیزترین دیواره کانال بعد از برداشت لایه اسمیر برايکانالهاي باریک در دندان هاي قدامی آماده سازي رود کانال با فایل و داراي 2 سرنگ 7 گرمی Lubricate Reamer

ثبت دیدگاه شما

دو ضربدر پنج برابر است با :
local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد