لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

آسیب و صدمه به دندان

1398/03/20

در این خبرنامه به این موضوع میپردازیم که به هنگام آسیب به دندان ها چه درمانی مورد نیاز است به خصوص زمانی که به قسمت پالپ دندان ها آسیب رسیده است.

آسیب و صدمه به دندان

ناحیه پالپ دندان ها یک ناحیه زنده در دندان است که ریشه دندان در این ناحیه قرار گرفته است و این قسمت دارای رگ های خونی و عصب های مختلف هستند که به بافت زنده ی دندان متصل شدند. آسیب های دندان و درمان های آنها بسیار متفاوت و متنوع است اما نوع درمان دندان ها ی آسیب دیده وابسته به نوع دندان هاست. ممکن است این دندان ها دندان های شیری یا دندان های دائمی باشند و درمان دندان هایی که از ناحیه پالپ آسیب دیده اند روت کانال نام دارد.

درمان ریشه ی دندان چیست؟

درمان ریشه دندان شامل درمان ریشه داخل دندان است و برای درمان ریشه ی دندان نیاز هست تا آناتومی آن را بشناسیم. بدنه ی دندان ها عاج دندان نام دارند که با مینای دندان پوشیده شدند. در واقع مینای دندان یکی از محکم ترین سطوح طبیعی در بدن انسان است. در داخل دندان ها بافت های نرمی وجود دارد که پالپ نامیده می شود و این ناحیه پالپ نام دارد و دارای بافت ها و رگ های خونی است و با ناحیه پالپ و مینای دندان احاطه شده است.
ناحیه پالپ دندان از نوک دندان تا ناحیه ریشه ی دندان ادامه دارد. اگر چه ناحیه پالپ نقش مهمی در رشد دندان ها دارد، دندان ها می توانند بدون وجود ناحیه پالپ هم به حیات خود ادامه دهند.

دندان پزشکان با چه تخصصی می توانند به درمان ریشه دندان بپردازند

تمام دندان پزشکان حتی دندان پزشکان عمومی قادر خواهند بود تا ریشه ی دندان ها را درمان کنند. اما بهتر است که متخصص درمان ریشه این درمان را انجام دهد. دندان پزشکان کودکان نیز می توانند درمان ریشه را انجام دهند.

چگونه این صدمات درمان می شوند

دندان های شکسته شده یکی از صدمات متداول دندان محسوب می شود اما کنده شدن دندان ها بر اثر آسیب یک صدمه ی بسیار جدی برای دندان ها خواهد بود. درمان دندان ها بستگی به نوع، موقعیت و شدت آسیب ها دارد و تمام قسمت های دندان آسیب دیده شامل مینای دندان ها و ناحیه پالپ دندان باید توسط دندان پزشکان مورد بررسی قرار گیرند.

دندان های شکسته شده

بیشتر دندان های شکسته می توانند ترمیم شوند به گونه ای که یک قسمت از دندان شکسته شده به دندان وصل می شود و یا کل تاج دندان ترمیم می شود. در صورتی که ناحیه پالپ آسیب ببیند به احتمال زیاد به درمان ریشه نیاز خواهد بود. اگر آسیب دندان ها به گونه ایی باشد که باعث لق شدن دندان ها گردد و دندان آسیب دیده به داخل لثه فرو رود یا به سمت خارج کشیده شود، دندان پزشک می تواند دندان را به حالت اول برگرداند و دندان شکسته را با تخته های مخصوص می بندد و به مدت 3 تا 4 هفته این دندان ها بسته خواهند ماند و برای درمان سریع تر این صدمات ممکن است دندان پزشک از کلسیوم هیدروکساید استفاده کند. کودکان بین سنین 7 تا 12 سال نیازی به درمان ریشه دندان ندارند زیرا دندان های آنها در حال رشد است.

Endodontic,اندودانتیک،دندان شکسته

شکستن ریشه دندان

صدماتی که می تواند به ریشه دندان های ما وارد شود می تواند به صورت افقی و یا عمودی باشند. جهت و مکان شکستگی در ریشه می تواند به درمان این آسیب کمک کند. اگر شکستگی افقی ریشه دندان نزدیک به انتهای ریشه دندان باشد شانس موفقیت برای درمان بیشتر خواهد بود. هر چند این میزان شکستگی نزدیک به خط لثه باشد احتمال موفقیت در درمان دندان کمتر خواهد شد. برخی اوقات ثابت نگه داشتن دندان شکسته شده برای یک دوره زمانی توصیه می شود.

دندان،شکستن دندان،اندودانتیک،ریشه دندان
local_grocery_store