معرفی و آشنایی با تجهیزات دندان پزشکی- بخش5

1398/02/23

در این خبر به معرفی تجهیزات دندان پزشکی می پردازیم.

معرفی و آشنایی با تجهیزات دندان پزشکی- بخش5

معرفی تجهیزات ابتدایی دندان پزشکی

 • یک نوع وسیله برای صیقلی کردن مواد Beavertail burnisher عملکرد: برای صاف و صیقلی کردن آمالگام بعد از پک کردن مواد آمالگام مورد استفاده قرار می گیرد و برای صاف کردن سطح و دیواره های آمالگام مورد استفاده قرار می گیرد.  یک نوع وسیله برای صیقلی کردن مواد Beavertail burnisher
 • Ball Burnisher عملکرد: برای صاف کردن آمالگام بعد از فشرده کردن آن و برای تراز کردن سطح آمالگام روی دندان ترمیم شده مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی ها: صیقلی کردن و جلا دادن آلیاژ های ترمیمی به صورت یک طرفه یا دو طرفه.  صیقلی کردن و جلا دادن آلیاژ های ترمیمی به صورت یک طرفه یا دو طرفه
 • Tanner Carver عملکرد: برای شکل دادن و ایجاد کردن آناتومی ناحیه occlusal روی آمالگام مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی ها: این وسیله دارای دو لبه می باشد و برای شکل دادن و کندن آلیاژهای ترمیمی مثل آمالگام مورد استفاده قرار می گیرد و بسیار تیز می باشد. Hatchet
 • Discoid- Cleoid Carver (وسیله حکاکی کردن روی دندان ) عملکرد: برای شکل دادن و حکاکی کردن مواد ترمیمی به شکل آناتومیocclusal روی مواد ترمیمی است. ویژگی ها:این وسیله به صورت دو طرفه می باشد و شکل این وسیله مانند یک دیسک است و دارای لبه های بسیار تیز می باشد. Discoid- Cleoid Carver (وسیله حکاکی کردن روی دندان )
 • Woodson عملکرد: این وسیله هم برای صیقلی کردن مواد ترمیمی و هم برای جای گذاری آنها مورد استفاده قرار می گیرند. ویژگی ها: دارای دو سر متفاوت است. یک طرف این وسیله به صورت گرد و جمع شده می باشد و طرف دیگر آن به صورت پدال می باشد. Woodson
 • Hollenback Carver عملکرد: برای تراز کردن و حکاکی ناحیهocclusal روی دندان مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی ها: این وسیله دارای دو تیغه دو طرفه تیز می باشد و مواد مختلف ترمیمی را می توان با این وسیله شکل داد. Hollenback Carver
 • Half- Hollenback Carver عملکرد: برای تراز کردن و شکل داده ناحیه occlusal روی آمالگام می باشد. ویژگی ها: این وسیله به اندازه نصف Holleback carver می باشد و دارای دو لبه ی دو طرفه می باشد و دارای تیغه های تیز و محکم می باشد. این وسیله دارای بیرون زدگی های چند زاویه ایی می باشد. این وسیله برای حکاکی کردن و شکل دادن مواد ترمیمی دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد. Half- Hollenback Carver
 • Dycal/liner application عملکرد: برای جایگذاری کلسیوم هیدروکساید یا گلاس لونومر مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی ها: این وسیله دارای دسته ی بلند و کوچک می باشد همچنین عملکرد این دستگاه شبیه به ball- burnisher می باشد. Dycal/liner application
 • Articulating paper holder(نگه دارنده کاغذ) عملکرد: برای نگه داشتن کاغذ های مخصوص چک کردن گاز گرفتن بیمار مورد استفاده قرار می گیرند. ویژگی ها: کاغذهای چک کردن دندان ها به رنگ آبی یا قرمز می باشند و این کاغذ ها دو نوع نازک و ضخیم دارند.  Articulating paper holder(نگه دارنده کاغذ)
تجهیزات دندانپزشکی،دندانپزشکی،مواد دندانپزشکی،ایمپلنت