لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

local_grocery_store

آفر ویژه Esset Kit

Esset Kit,TSIII SA,Transfer Abutment

قیمت اصلی : 306,500,000 ريال

قیمت در حراج : 231,000,000 ريال

24%
OFF

آفر ویژه One Guide Kit

TSIII SA,TRansfer Abutment, One Guide kit

قیمت اصلی : 426,000,000 ريال

قیمت در حراج : 346,500,000 ريال

18%
OFF

آفر ویژه Cas Kit

TS III Sa,Cas Kit

قیمت اصلی : 412,900,000 ريال

قیمت در حراج : 323,400,000 ريال

21%
OFF

آفر ویژه Las Kit

TSIII SA Fixture NO-mount,Transfer abutment,Last Kit

قیمت اصلی : 310,500,000 ريال

قیمت در حراج : 231,000,000 ريال

25%
OFF

آفر ویژه Easy Fixture Removal kit

TSIII SA Fixture NO-mount,Transfer abutment,Easy Fixture removal kit

قیمت اصلی : 228,600,000 ريال

قیمت در حراج : 177,100,000 ريال

22%
OFF

آفر ویژه Prosthetic Kit

TSIII SA Fixture NO-mount,Transfer abutment,Prosthetic kit

قیمت اصلی : 178,600,000 ريال

قیمت در حراج : 138,600,000 ريال

22%
OFF

آفر ویژه Ultra Kit

TSIII SA Fixture NO-mount,Transfer abutment,Ultra-kit

قیمت اصلی : 223,600,000 ريال

قیمت در حراج : 177,100,000 ريال

20%
OFF

آفر ویژه Osteo Kit

TSIII SA Fixture NO-mount,Transfer abutment,Osteo kit

قیمت اصلی : 178,100,000 ريال

قیمت در حراج : 138,600,000 ريال

22%
OFF

آفر ویژه Ridge Split Kit - straight

Ridge Split Kit - straight,TSIII SA Fixture NO-mount,Transfer abutment

قیمت اصلی : 103,200,000 ريال

قیمت در حراج : 84,700,000 ريال

17%
OFF

آفر ویژهOsteotom kit

Osteotom kit,TSIII SA Fixture NO-mount,Transfer abutment

قیمت اصلی : 170,600,000 ريال

قیمت در حراج : 138,600,000 ريال

18%
OFF

آفر ویژه Sinus kit

TSIII SA Fixture NO-mount,Transfer abutment,Sinus kit

قیمت اصلی : 141,800,000 ريال

قیمت در حراج : 107,800,000 ريال

23%
OFF

آفر ویژه Bone spreader kit

Bone spreader kit,TSIII SA,Transfer Abutment

قیمت اصلی : 143,300,000 ريال

قیمت در حراج : 107,800,000 ريال

24%
OFF

آفر ویژه Bone mill

TSIII SA Fixture NO-mount,Transfer abutment,Bone Mill

قیمت اصلی : 110,200,000 ريال

قیمت در حراج : 84,700,000 ريال

23%
OFF

آفر ویژه تابوره دستیار

TSIII SA Fixture NO-mount,Transfer abutment,تابوره دستیار

قیمت اصلی : 101,200,000 ريال

قیمت در حراج : 84,700,000 ريال

16%
OFF

آفر ویژه تابوره دندانپزشک

TSIII SA Fixture NO-mount,Transfer abutment,تابوره دندانپزشک

قیمت اصلی : 136,300,000 ريال

قیمت در حراج : 107,800,000 ريال

20%
OFF

آفر ویژه لایت کیور Focus

TSIII SA Fixture NO-mount,Transfer abutment,لایت کیور Focuse

قیمت اصلی : 110,315,000 ريال

قیمت در حراج : 84,700,000 ريال

23%
OFF

آفر ویژه لایت کیور Cybird

TSIII SA Fixture NO-mount,Transfer abutment,لایت کیور Cybird

قیمت اصلی : 137,775,000 ريال

قیمت در حراج : 107,800,000 ريال

21%
OFF

آفر ویژه موتور لابراتوار پرتابل K38

TSIII SA Fixture NO-mount,Transfer abutment,موتور لابراتوار پرتابل K38

قیمت اصلی : 150,855,000 ريال

قیمت در حراج : 107,800,000 ريال

28%
OFF

آفر ویژه روتاری Endo E-class

TSIII SA Fixture NO-mount,Transfer abutment,روتاری Endo E-class

قیمت اصلی : 607,125,000 ريال

قیمت در حراج : 539,000,000 ريال

11%
OFF

آفر ویژه Endo E-Class

transferabutment,tsiiisa,Endo-Eclass

قیمت اصلی : 337,625,000 ريال

قیمت در حراج : 269,500,000 ريال

20%
OFF

آفر ویژه روتاری به همراه کیت Taper

transferabutment,tsiiisa,Endo-Eclass

قیمت اصلی : 692,125,000 ريال

قیمت در حراج : 539,000,000 ريال

22%
OFF

local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد