لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

local_grocery_store

موتور جراحی ایمپلنت

AzmP-830
Ki-20 Advance
Ki-20 Advance

ناموجود

قیمت: 356,500,000 ریال + 9% ارزش افزوده
AzmP-705
موتور جراحی ایمپلنت دوال
KI-20 (Dual)

ناموجود

قیمت: 245,000,000 ریال + 9% ارزش افزوده
AzmP-275
موتور جراحی ایمپلنت با آنگل اپتیک
Implant Surgery Motor-Optic

ناموجود

قیمت: 225,000,000 ریال + 9% ارزش افزوده
AzmP-735
موتور جراحی ایمپلنت
KI-20

ناموجود

قیمت: 114,678,899 ریال + 9% ارزش افزوده
AzmP-501
آنگل ایمپلنت اپتیک 20 به 1
Optic Angle

ناموجود

قیمت: 109,250,000 ریال + 9% ارزش افزوده
AzmP-632
آنگل ایمپلنت 1 به 20 غیر اپتیک
Non-Optic Angle

ناموجود

قیمت: 79,350,000 ریال + 9% ارزش افزوده
AzmP-631
موتور جراحی ایمپلنت با آنگل غیر اپتیک (معمولی)
Non-optic Implant Surgery Motor

ناموجود

قیمت: 0 ریال + 9% ارزش افزوده
local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد