لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

local_grocery_store
تمپوباند با اوژنول- سیمان موقت | ES Temp Eugnol تمپوباند با اوژنول- سیمان موقت اسپیدنت

قیمت : 9,500,000 ریال 6,240,000 ريال

موجودی باقی مانده : 16 عدد

تاریخ انقضا : 06-2023

145 روز مانده تا انقضا

تمپوباند ویژه ایمپلنت- سیمان موقت | Es Temp Implant تمپوباند ویژه ایمپلنت- سیمان موقت اسپیدنت

قیمت : 8,400,000 ریال 5,760,000 ريال

موجودی باقی مانده : 16 عدد

تاریخ انقضا : 06-2023

120 روز مانده تا انقضا

کیت کربیلدآپ | Core-It Kit کیت کربیلدآپ اسپیدنت

قیمت : 36,000,000 ریال 22,800,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 06-2023

145 روز مانده تا انقضا

کربیلدآپ اسپیدنت | Core-It کربیلدآپ اسپیدنت

قیمت : 20,500,000 ریال 12,800,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 06-2023

145 روز مانده تا انقضا

فیشور سیلنت | Seal-It فیشور سیلنت اسپیدنت

قیمت : 5,200,000 ریال 1,850,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 06-2023

145 روز مانده تا انقضا

پانسمان نوری لایت کیور موقت فلو متا | NEXTemp LC
پانسمان نوری لایت کیور موقت فلو متا

قیمت در حراج : 1,780,000 ريال

پانسمان نوری موقت لایت کیور اینله و آنله اسپیدنت | Temp-It
پانسمان نوری موقت لایت کیور اینله و آنله اسپیدنت

قیمت در حراج : 1,180,000 ريال

پانسمان نوری موقت لایت کیور اینله و آنله اسپیدنت | Temp-It
پانسمان نوری موقت لایت کیور اینله و آنله اسپیدنت

قیمت در حراج : 590,000 ريال

local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد