لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

local_grocery_store
هیدروکسید کلسیم + سولفات باریم | VioPaste هیدروکسید کلسیم + سولفات باریم اسپیدنت

قیمت : 3,900,000 ریال 3,420,000 ريال

موجودی باقی مانده : 22 عدد

تاریخ انقضا : 01-2023

207 روز مانده تا انقضا

کیت کامپوزیت نانوهیبرید لایت کیور اسپیدنت | EsCom100 کیت کامپوزیت نانوهیبرید لایت کیور اسپیدنت

قیمت : 17,500,000 ریال 15,750,000 ريال

موجودی باقی مانده : 24 عدد

تاریخ انقضا : 02-2023

236 روز مانده تا انقضا

کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید  تک رنگ اسپیدنت | EsCom100 کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید تک رنگ اسپیدنت

قیمت : 2,500,000 ریال 2,250,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 02-2023

236 روز مانده تا انقضا

گوتابار آبچوراتور | Gutta Perca bar plus گوتابار آبچوراتور متا

قیمت : 6,200,000 ریال 4,880,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 11-2022

146 روز مانده تا انقضا

فیشور سیلنت | Seal.It فیشور سیلنت اسپیدنت

قیمت : 3,700,000 ریال 2,220,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 09-2022

85 روز مانده تا انقضا

نانو کامپوزیت لایت کیور فلو اسپیدنت | Es- Flow نانو کامپوزیت لایت کیور فلو اسپیدنت

قیمت : 3,950,000 ریال 3,555,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 02-2023

216 روز مانده تا انقضا

کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید  تک رنگ اسپیدنت | EsCom100
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید تک رنگ اسپیدنت

قیمت در حراج : 1,500,000 ريال

کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید  تک رنگ اسپیدنت | EsCom100
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید تک رنگ اسپیدنت

قیمت در حراج : 2,250,000 ريال

نانو کامپوزیت لایت کیور فلو متا | Nexcomp Flow
نانو کامپوزیت لایت کیور فلو متا

قیمت در حراج : 2,840,000 ريال

local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد