لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

local_grocery_store
پانسمان نوری لایت کیور موقت فلو متا | NEXTemp LC پانسمان نوری لایت کیور موقت فلو متا

قیمت : 6,930,000 ریال 4,851,000 ريال

موجودی باقی مانده : 15 عدد

تاریخ انقضا : 02-2023

144 روز مانده تا انقضا

گوتا پرکا 6 درصد | GuttaPercha 6% گوتا پرکا 6 درصد متا

قیمت : 1,200,000 ریال 780,000 ريال

موجودی باقی مانده : 24 عدد

تاریخ انقضا : 03-2023

174 روز مانده تا انقضا

گوتا پرکا 4 درصد متا | GuttaPercha گوتا پرکا 4 درصد متا

قیمت : 1,200,000 ریال 780,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 03-2023

174 روز مانده تا انقضا

گوتا پرکا 2 درصد (استاندارد) | GuttaPercha 2% گوتا پرکا 2 درصد (استاندارد) متا

قیمت : 630,000 ریال 409,500 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 03-2023

174 روز مانده تا انقضا

فیشور سیلنت | Seal.It فیشور سیلنت اسپیدنت

قیمت : 3,700,000 ریال 2,775,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 03-2023

174 روز مانده تا انقضا

گوتا پرکا 2 درصد (استاندارد) | GuttaPercha 2% گوتا پرکا 2 درصد (استاندارد) متا

قیمت : 630,000 ریال 409,500 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 03-2023

174 روز مانده تا انقضا

پانسمان نوری موقت لایت کیور اینله و آنله اسپیدنت | Temp.It پانسمان نوری موقت لایت کیور اینله و آنله اسپیدنت

قیمت : 5,900,000 ریال 4,130,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 02-2023

144 روز مانده تا انقضا

گوتا پرکا 6 درصد | GuttaPercha 6% گوتا پرکا 6 درصد متا

قیمت : 1,200,000 ریال 780,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 03-2023

174 روز مانده تا انقضا

گوتا پرکا جانبی | GuttaPercha گوتا پرکا جانبی متا

قیمت : 630,000 ریال 409,500 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 03-2023

174 روز مانده تا انقضا

گوتا پرکا 6 درصد | GuttaPercha 6% گوتا پرکا 6 درصد متا

قیمت : 1,200,000 ریال 780,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 03-2023

174 روز مانده تا انقضا

گوتا پرکا 2 درصد (استاندارد) | GuttaPercha 2% گوتا پرکا 2 درصد (استاندارد) متا

قیمت : 630,000 ریال 409,500 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 03-2023

174 روز مانده تا انقضا

کربیلدآپ اسپیدنت | Core.It
کربیلدآپ اسپیدنت

قیمت در حراج : 9,800,000 ريال

کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید  تک رنگ اسپیدنت | EsCom100
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید تک رنگ اسپیدنت

قیمت در حراج : 1,750,000 ريال

کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید  تک رنگ اسپیدنت | EsCom100
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید تک رنگ اسپیدنت

قیمت در حراج : 1,500,000 ريال

local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد