لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

local_grocery_store
تمپوباند ویژه ایمپلنت- سیمان موقت | Es Temp Implant تمپوباند ویژه ایمپلنت- سیمان موقت اسپیدنت

قیمت : 6,400,000 ریال 5,120,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 01-2022

224 روز مانده تا انقضا

گوتا پرکا 2 درصد (استاندارد) | GuttaPercha 2% گوتا پرکا 2 درصد (استاندارد) متا

قیمت : 420,000 ریال 344,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 10-2021

132 روز مانده تا انقضا

مینرال تری اکسید اگریگیت (هیدرولیک کلسیم سیلیکات) | Ortho MTA مینرال تری اکسید اگریگیت (هیدرولیک کلسیم سیلیکات) بایو ام تی ای

قیمت : 25,850,000 ریال 21,972,500 ريال

موجودی باقی مانده : 47

تاریخ انقضا : 11-2021

163 روز مانده تا انقضا

پانسمان نوری موقت لایت کیور فلو اینله و آنله | Temp.It Flow پانسمان نوری موقت لایت کیور فلو اینله و آنله اسپیدنت

قیمت : 4,600,000 ریال 4,140,000 ريال

موجودی باقی مانده : 19

تاریخ انقضا : 12-2021

194 روز مانده تا انقضا

هیدروکسید کلسیم با سولفات باریم قابل انحلال در آب-متاپیس | MetaPaste هیدروکسید کلسیم با سولفات باریم قابل انحلال در آب-متاپیس

قیمت : 3,700,000 ریال 3,145,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 11-2021

163 روز مانده تا انقضا

نانو کامپوزیت لایت کیور فلو اسپیدنت | Es- Flow نانو کامپوزیت لایت کیور فلو اسپیدنت

قیمت : 3,750,000 ریال 3,187,500 ريال

موجودی باقی مانده : 1

تاریخ انقضا : 10-2021

133 روز مانده تا انقضا

گوتا پرکا 2 درصد (استاندارد) | GuttaPercha 2% گوتا پرکا 2 درصد (استاندارد) متا

قیمت : 420,000 ریال 357,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 10-2021

133 روز مانده تا انقضا

گوتا پرکا 2 درصد (استاندارد) | GuttaPercha 2% گوتا پرکا 2 درصد (استاندارد) متا

قیمت : 420,000 ریال 378,000 ريال

موجودی باقی مانده : 17

تاریخ انقضا : 11-2021

163 روز مانده تا انقضا

کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید متا | Nexcomp کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید متا

قیمت : 2,400,000 ریال 1,680,000 ريال

موجودی باقی مانده : 11

تاریخ انقضا : 07-2021

41 روز مانده تا انقضا

نانو کامپوزیت لایت کیور فلو متا | Nexcomp Flow نانو کامپوزیت لایت کیور فلو متا

قیمت : 3,100,000 ریال 2,635,000 ريال

موجودی باقی مانده : 4

تاریخ انقضا : 09-2021

102 روز مانده تا انقضا

هیدروکسید کلسیم + سولفات باریم | VioPaste هیدروکسید کلسیم + سولفات باریم اسپیدنت

قیمت : 3,300,000 ریال 2,970,000 ريال

موجودی باقی مانده : 26

تاریخ انقضا : 12-2021

194 روز مانده تا انقضا

تمپوباند بدون اوژنول | ESTemp NE تمپوباند بدون اوژنول اسپیدنت

قیمت : 6,800,000 ریال 6,120,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 01-2022

225 روز مانده تا انقضا

تمپ (کویت) تمپ | MD- Temp تمپ (کویت) تمپ متا

قیمت : 1,300,000 ریال 1,100,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 01-2022

225 روز مانده تا انقضا

تمپ (کویت) تمپ | MD- Temp تمپ (کویت) تمپ متا

قیمت : 1,300,000 ریال 1,100,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 01-2022

225 روز مانده تا انقضا

کربیلدآپ اسپیدنت | Core.It کربیلدآپ اسپیدنت

قیمت : 13,000,000 ریال 11,700,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 02-2022

253 روز مانده تا انقضا

مینرال تری اکسید اگریگیت (هیدرولیک کلسیم سیلیکات یک گرمی) | Ortho MTA مینرال تری اکسید اگریگیت (هیدرولیک کلسیم سیلیکات یک گرمی) بایو ام تی ای

قیمت : 2,860,000 ریال 2,430,000 ريال

موجودی باقی مانده : 10

تاریخ انقضا : 11-2021

163 روز مانده تا انقضا

گوتا پرکا 2 درصد (استاندارد) | GuttaPercha 2% گوتا پرکا 2 درصد (استاندارد) متا

قیمت : 420,000 ریال 200,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 11-2021

163 روز مانده تا انقضا

آرسی پرپ | MD- ChelCream آرسی پرپ متا

قیمت : 2,700,000 ریال 1,080,000 ريال

موجودی باقی مانده : 15

تاریخ انقضا : 07-2021

40 روز مانده تا انقضا

آرسی پرپ | MD- ChelCream
آرسی پرپ متا

قیمت در حراج : 1,755,000 ريال

کیت کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید متا | Nexcomp
کیت کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید متا

قیمت در حراج : 7,975,000 ريال

guttasil
Guttasil متا

قیمت در حراج : 4,800,000 ريال

local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد