لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

local_grocery_store

سیلر و ام تی ای

AzmP-24 پر کردن موقت ریشه مناسب جهت کانال های لیکیج دار ، اپکسیفیکاسیون سرنگ مخصوص با طراحی خاص برای انتقال آسان چسب به داخل کانال پالپ کپینگ و پالپوتومی خمیر آماده مصرف محلول در آب

هیدروکسید کلسیم با سولفات باریم قابل انحلال در آب-متاپیس

MetaPaste

کمپانی : متا | META

موجود

قیمت: 5,000,000 ریال 2023-02-06
3.80 0.0 5.0 195
AzmP-25 جذب مجدد داخلی و خارجی ریشه اثر آنتی باکتریال و رادیو اپک عالی پر کردن دائم کانال ریشه مناسب جهت کانال های لیکیج دار و اپکسیفیکاسیون تشکیل دیواره بافت سخت در انتهای ریشه درمانی آسان برای بستن دائمی اپکس در دندان های شیری

هیدروکسید کلسیم با ید غیر قابل انحلال در آب و دائم-متاپکس

MetaPex

کمپانی : متا | META

به زودی

local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد