لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ مرجع تخصصی فیلم‎‏های دندانپزشکی

کیت جراحی جهت استخوان های باریک

مراحل جراحی با کیت Guide

کیت جراحی Ultra Wide

مزایای استفاده از ایمپلنت به جای بریج یا دست دندان

مراحل جایگذاری ایمپلنت با کیت 123 و استفاده از Smart Builder

مراحل جایگذاری ایمپلنت با کیت 123 و استفاده از Smart Builder

دانلود cloud_download

ثبت دیدگاه شما

نوزده به اضافه دو برابر است با :
local_grocery_store