# فیلم آموزشی کامپوزیت دندان های بالا - آزادمد

مزایای باندینگ دندان

مسواک Unico

نحوه کامپوزیت کردن دندان ها

کامپوزیت کردن دندان ها

کامپوزیت دندان های بالا

کامپوزیت دندان در واقع ترکیب یک ماده ماتریکس رزینی می باشد که توسط ذراتی به نام فیلر در اشکال و اندازه های مختلف پر و محکم شده است.

ثبت دیدگاه شما

پنج به اضافه پنج برابر است با :