# فیلم آموزشی نحوه کار کردن با کیت فیکسچر Removal - آزادمد

نحوه کار کردن با کیت فیکسچر Removal(قسمت 2)

نحوه صحیح باز کردن باکس فیکسچر

جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

مراحل قالبگیری فیکسچر با Solid Abutment

نحوه کار کردن با کیت فیکسچر Removal

نحوه کار کردن با کیت فیکسچر Removal

کالاهای مرتبط

ثبت دیدگاه شما

دو ضربدر پنج برابر است با :