# فیلم آموزشی نحوه کار کردن با کیت فیکسچر Removal(قسمت 2) - آزادمد

نحوه کار کردن با کیت فیکسچر Removal

نحوه صحیح باز کردن باکس فیکسچر

جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

مراحل قالبگیری فیکسچر با Solid Abutment

نحوه کار کردن با کیت فیکسچر Removal(قسمت 2)

نحوه کار کردن با کیت فیکسچر Removal(قسمت 2)

کالاهای مرتبط

ثبت دیدگاه شما

نوزده به اضافه سه برابر است با :