# فیلم آموزشی اثرات بی حسی موضعی در دندانپزشکی و تکنیک تزریق آن - آزادمد

تبلیغ محصولات کمپانی اسپیدنت

یونیت دندانپزشکی

مروری بر دندانپزشکی

مواد و تجهیزات مصرفی در دندانپزشکی

اثرات بی حسی موضعی در دندانپزشکی و تکنیک تزریق آن

اثرات بی حسی موضعی در دندانپزشکی و تکنیک تزریق آن

ثبت دیدگاه شما

چهار ضربدر پنج برابر است با :