جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

مراحل جراحی با کیت Guide

جراحی سینوس لیفت Close با استفاده از Cas Kit (به روش FreshSocket)

جراحی سینوس لیفت Close با استفاده از Cas Kit

انیمیشن استفاده از راهنمای جراحی روی کست

انیمیشن استفاده از راهنمای جراحی روی کست

کالاهای مرتبط

ثبت دیدگاه شما

هفت منهای پنج برابر است با :