مراحل قالبگیری فیکسچر با Solid Abutment

مراحل جایگذاری مینی ایمپلنت ها

مراحل جراحی با کیت Guide

جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

پرزنت مراحل کار با caskit

پرزنت مراحل کار با caskit

ثبت دیدگاه شما

هشت به اضافه پنج برابر است با :