جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

مزایای استفاده از ایمپلنت به جای بریج یا دست دندان

مراحل جراحی با کیت Guide

روکش زیرکونیا

تراش دندان شیری برای روکش

تراش دندان شیری برای روکش

ثبت دیدگاه شما

نوزده منهای دو برابر است با :