# فیلم آموزشی تراش دندان شیری برای روکش - آزادمد

جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

مزایای استفاده از ایمپلنت به جای بریج یا دست دندان

مراحل جراحی با کیت Guide

روکش زیرکونیا

تراش دندان شیری برای روکش

تراش دندان شیری برای روکش

ثبت دیدگاه شما

دو به اضافه پنج برابر است با :