# فیلم آموزشی مروری بر دندانپزشکی - آزادمد

تبلیغ محصولات کمپانی اسپیدنت

اثرات بی حسی موضعی در دندانپزشکی و تکنیک تزریق آن

یونیت دندانپزشکی

مواد و تجهیزات مصرفی در دندانپزشکی

مروری بر دندانپزشکی

مروری بر دندانپزشکی (رادیوگرافی-مواد مصرفی-درمان ها)

ثبت دیدگاه شما

هجده به اضافه چهار برابر است با :