لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ مرجع تخصصی فیلم‎‏های دندانپزشکی

آموزش استفاده از دستگاه اپکس توسط دکتر نظری مقدم

عصب کشی دندان و استفاده از فایل

عصب کشی و استفاده از گوتا

Ortho MTA (فیلم درمان کانال)

انجام روت کانال با دستگاه EMS-200

انجام روت کانال با دستگاه EMS-200

کالاهای مرتبط

ثبت دیدگاه شما

هشت به اضافه پنج برابر است با :