لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ مرجع تخصصی فیلم‎‏های دندانپزشکی

جراحی زنده سینوس لیفت Close با کیت جراحی Caskit

جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

جراحی سینوس لیفت Close با استفاده از Cas Kit (به روش FreshSocket)

جراحی سینوس لیفت Close با استفاده از Cas Kit

جراحی زنده سینوس لیفت Close با کیت جراحی Caskit

جراحی زنده سینوس لیفت Close با کیت جراحی Caskit با سخنرانی آقای دکتر شهاب عزیزی - قسمت 2

دانلود cloud_download

ثبت دیدگاه شما

یازده منهای پنج برابر است با :
local_grocery_store