# فیلم آموزشی آموزش استفاده از دستگاه اپکس توسط دکتر نظری مقدم - آزادمد

نحوه استفاده از دستگاه اپکس

معرفی و کاربرد دستگاه آبچوراتور

سیستم آبچوراتور

اندوتراپی

آموزش استفاده از دستگاه اپکس توسط دکتر نظری مقدم

دستگاه اپکس لوکیتور یکی از دقیق ترین وپیشرفته ترین اپکس یابهای دنیاست که با توجه به دقت و کارایی در تعیین نقطه اپکس در تمامی شرایط خشک و مرطوب کانال همواره مورد رضایت و توصیه متخصصین برتر اندو می باشد.

ثبت دیدگاه شما

سه ضربدر پنج برابر است با :