# فیلم آموزشی کربیلدآپ در دندانپزشکی - آزادمد

ترمیم کردن دندان هنگام پوسیدگی

جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

کامپوزیت دندان های بالا

ترمیم دندان شکسته با کامپوزیت

کربیلدآپ در دندانپزشکی

ماده کامپوزیتی دوآل کیور جهت ترمیم دندان و همرنگ با دندان ها

کالاهای مرتبط

ثبت دیدگاه شما

چهارده منهای پنج برابر است با :