# فیلم آموزشی مراحل جایگذاری مینی ایمپلنت ها - آزادمد

مراحل جراحی با کیت Guide

جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

مراحل جایگذاری ایمپلنت با کیت 123 و استفاده از Smart Builder

مراحل قالبگیری فیکسچر با Solid Abutment

مراحل جایگذاری مینی ایمپلنت ها

مراحل جایگذاری مینی ایمپلنت ها

ثبت دیدگاه شما

سه ضربدر پنج برابر است با :