مراحل جراحی با کیت Guide

جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

مراحل جایگذاری ایمپلنت با کیت 123 و استفاده از Smart Builder

مراحل قالبگیری فیکسچر با Solid Abutment

مراحل جایگذاری مینی ایمپلنت ها

مراحل جایگذاری مینی ایمپلنت ها

کالاهای مرتبط

ثبت دیدگاه شما

شش ضربدر پنج برابر است با :