لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ مرجع تخصصی فیلم‎‏های دندانپزشکی

مراحل قالبگیری فیکسچر با Solid Abutment

جراحی زنده جایگذاری فیکسچر و استفاده از مش تیتانیومی

خارج کردن اباتمنت و مانت شکسته

جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

قالبگیری به روش اباتمنت و فیکسچر

قالبگیری به روش اباتمنت و فیکسچر - در روش Abutment Level ابتدا اباتمنت را برای فیکسچر بسته و با استفاده از موقعیت اباتمنت نسبت به قالبگیری اقدام می نمائیم. در روش معمولی با استفاده از Impertion Coping قالبگیری انجام می شود

دانلود cloud_download

ثبت دیدگاه شما

سیزده منهای دو برابر است با :
local_grocery_store