لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ مرجع تخصصی فیلم‎‏های دندانپزشکی

مراحل قالبگیری فیکسچر با Solid Abutment

جراحی زنده جایگذاری فیکسچر و استفاده از مش تیتانیومی

خارج کردن اباتمنت و مانت شکسته

جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

قالبگیری به روش اباتمنت و فیکسچر

قالبگیری به روش اباتمنت و فیکسچر - در روش Abutment Level ابتدا اباتمنت را برای فیکسچر بسته و با استفاده از موقعیت اباتمنت نسبت به قالبگیری اقدام می نمائیم. در روش معمولی با استفاده از Impertion Coping قالبگیری انجام می شود

ثبت دیدگاه شما

دو به اضافه پنج برابر است با :