لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ مرجع تخصصی فیلم‎‏های دندانپزشکی

نحوه صحیح باز کردن باکس فیکسچر

بازکردن فیکسچر ایمپلنت

انواع سطح فیکسچر آستم و مراحل جذب استخوان به آن

معرفی فیکسچرهای Pre-mount و نحوه استفاده از درایورهای مربوطه

خارج کردن اباتمنت و مانت شکسته

خارج کردن اباتمنت و مانت شکسته

دانلود cloud_download

ثبت دیدگاه شما

چهار ضربدر پنج برابر است با :
local_grocery_store